Увійти

Вкажіть свій email в полі нижче і ми надішлемо вам новий пароль.

Увійти з

УГОДА КОРИСТУВАЧА СЕРВІСІВ ПОРТАЛУ STOCK-FACTORY.COM

1. Загальні положення

2. Політика конфіденційності, інформація Користувачів та умови обробки персональних даних Користувачів

3. Типи та умови використання облікових записів

4. Розміщення оголошень

5. Причини видалення оголошень

6. Права та обов’язки Сторін

7. Обмеження відповідальності Сторін

8. Оплата послуг Порталу

9. Термін дії угоди і припинення надання послуг Порталу

10. Внесення змін до Угоди

11. Інші умови

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРРІКЕЙН», (далі Виконавець)  публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-порталі Виконавця https://www.STOCK-FACTORY.COM  та додатках STOCK-FACTORY.COM для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • Публічна оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
 • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
 • Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРРІКЕЙН», юридична адреса: вул. Дніпровська набережна, 26Б, офіс 90, м. Київ, Україна, 02132;
 • Портал/и - інтернет-портал https://www.STOCK-FACTORY.COM, додатки STOCK-FACTORY.COM для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone, які адмініструються Виконавцем і представляють собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту - Портал та/або Портали);
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Виконавця. Від імені юридичної особи користування Порталом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи. Умови використання корпоративних облікових записів викладені у розділі  5  цієї Угоди;
 • Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
 • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
 • Послуги/сервіс STOCK-FACTORY.COM - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Порталів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Порталів.
 • Обліковий запис - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Порталу, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Порталі. Обліковим записом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису іншому користувачеві (іншій особі) допускається тільки в корпоративних та соціальних облікових записах;
 • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Порталу надає необхідну інформацію для використання сервісів Порталу. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Порталі інструкцій.
 • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну/юридичну  особу, яка за їх допомогою може бути конкретно ідентифікована.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей портал, та/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Користувачем Порталу та послуг STOCK-FACTORY.COM. Використання послуг порталу STOCK-FACTORY.COM означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс STOCK-FACTORY.COM, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси STOCK-FACTORY.COM.

1.6. Цим Виконавець пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.7. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Порталу для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

 

2. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ, ЗГОДА НА ОБРОБКУ

2.1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗГОДА

2.1.1.  Персональні дані фізичних осіб - користувачів сервісу STOCK-FACTORY.COM обробляються ТОВ «ХАРРІКЕЙН», юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою вул. Дніпровська набережна, 26 б, офіс 90 м. Київ, Україна, 02132 (далі - Виконавець). Виконавець є власником Бази персональних даних користувачів STOCK-FACTORY.COM.

2.1.2.  Розпорядником Бази персональних даних користувачів STOCK-FACTORY.COM є Виконавець…. , яка створена і діє за законодавством… (ця країна є учасником Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, та членом Європейського економічного простору) і знаходиться за адресою: ….

2.1.3.  База персональних даних користувачів STOCK-FACTORY.COM знаходиться за адресою: ________ База даних обробляється _________ на підставі договору з Виконавцем.

2.1.4.  Ця Політика конфіденційності описує встановлений Виконавцем порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою Порталу www.STOCK-FACTORY.COM (далі - Портал), мобільного додатку STOCK-FACTORY (далі - мобільний додаток) і пов'язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Порталі, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з вищенаведеним сервіс STOCK-FACTORY. У всіх зазначених випадках Виконавець обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.

2.1.5.  Використовуючи Портал, та/або мобільний додаток, та/або інші пов'язані сервіси та інструменти STOCK-FACTORY, Користувач надає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача; ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів; повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, в відповідності з цією Політикою конфіденційності та Угодою з користувача сервісів STOCK-FACTORY.COM.

2.1.6.  Даним пунктом Угоди до відома Користувачів доводиться інформація про те, що при переході на деякі посилання, розміщені на Порталі, або в мобільному додатку, вони можуть бути перенаправлені до порталів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостингового простору Виконавця, де інформація про Користувачів збирається поза прямим контролем Виконавця. В такому випадку Політики конфіденційності порталів та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.

 

2.2. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ І РОЗМІЩУЄ ВИКОНАВЕЦЬ

2.2.1. Інформація про реєстрацію: При створенні Користувачем облікового запису на Порталі, Виконавець може вимагати певну інформацію, таку як дійсну адресу електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає в себе таку інформацію про них, як географічне розташування, ім'я та прізвище, номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії, які вони можуть завантажувати в свій обліковий запис. {Обліковий запис дозволяє користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість в своїх пропозиціях}. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах.

2.2.2. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо користувач вирішив увійти на Портал, використовуючи службу аутентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Виконавець може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано таким Користувачем та/або третьою особою.

2.2.3. Оголошення та Угоди: В рамках діяльності свого Порталу, Виконавець може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угод між покупцем і продавцем, для надсилання повідомлень і спілкування користувачів між собою, та здійснення платежів. Вся інформація, необхідна для публікації оголошень, потрібна для створення облікового запису. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на Порталі. Користувач повинен уважно усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру.

2.2.4. Ігри, Реклама та Просування: В процесі роботи Порталу Виконавець може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, участь користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Порталі, або на сторонніх порталах Виконавцем. В процесі роботи Порталу Виконавець може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Порталі, та на порталах третіх осіб.

2.2.5. Обслуговування клієнтів: При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, Виконавець, при необхідності, може в процесі роботи свого Порталу збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Виконавець може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети. Виконавець може також збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається ними.

2.2.6. Веб-портал та мобільні дані: Виконавець може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Порталі або на мобільному додатку, або на сервісах третіх осіб. Додаткова інформація про те, як користувачі можуть контролювати та/або блокувати такий збір інформації знаходиться нижче в розділі 6 цієї політики.

2.2.7. Інформація, що додається: Виконавець може також додати інформацію, отриману на законних підставах від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даних Виконавцю про своїх користувачів. Інформація, яку Виконавець не збирає і не обробляє:Виконавець не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

 

2.3. IP-АДРЕСА, КУКІС (COOKIES) ТА МОБІЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

2.3.1. В процесі роботи Порталу Виконавець може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища (як браузері або мобільному пристрої Користувача).

2.3.2. КУКІС (COOKIES) - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

2.3.3. Пікселі (pixels) - невеликі цифрові зображення, які є частиною коду на веб-сторінках, які дозволяють іншому серверу вимірювати переглядання веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукіс (cookies). Код відстежує як, коли (і на якій сторінці) піксель завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Порталу.

2.3.4. За допомогою кукіс (cookies), веб-сервер може зберегти, наприклад вподобання та налаштування на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої(ях), яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні. Інакше кажучи, файли кукіс (cookies) призначені для того, щоб зробити використання Порталу більш зручним, наприклад, щоб Користувач не повторював процес входу в систему під час наступного візиту. Виконавець використовує як постійні, так і сесійні куки. Постійні куки залишаються на комп'ютері Користувача протягом більш тривалого періоду часу, а сесійні куки автоматично видаляться при закритті вікна браузера.

2.3.5. Виконавець може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Порталу або мобільного додатку. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.

 

2.4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.4.1. Для надання своїх послуг Виконавець може використовувати інформацію, яку Виконавець збирає і розміщує для наступних цілей:

 • забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;
 • адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;
 • контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком на Порталі;
 • зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;
 • проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення нашого сервісу;
 • забезпечення дотримання Угоди з користувачами сервісів STOCK-FACTORY.COM, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами;
 • інших цілей, які не суперечать предмету та меті цієї Угоди.

2.4.2. Виконавець може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Порталі стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

 

2.5. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

2.5.1. Виконавець може ділитися інформацією, яку вона збирає, з афілійованими особами (Виконавцю, що діють на основі спільної власності або під загальним контролем Hurricane LLC), розташованої в будь-якій третій країні. Ці Виконавцю можуть тільки обробляти і використовувати отримані персональні дані в цілях, зазначених у п.4 цієї Політики Конфіденційності. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Політики Конфіденційності.

2.5.2. Виконавець не надає особисту інформацію користувачів не афілійованим особам, за винятком випадків, коли на те є відповідний дозвіл користувачів, або в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.5.3. Виконавець може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Порталу Виконавцю персональні дані, а самі персональні дані є предметом цієї Політики Конфіденційності.

2.5.4. Виконавець залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

2.5.5. боротьба з шахрайством та зловживаннями на Порталі;

2.5.6. розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди з користувачами сервісів STOCK-FACTORY.COM Користувачами.

2.5.7. Виконавець може надавати персональні дані користувачів та документи, які містять персональні дані користувачів, на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст.ст. 93, 165 Кримінального процесуального кодексу України.

2.5.8. Відповідно до Політики конфіденційності, Виконавець зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані Користувача. У разі якщо бізнес Виконавцю або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Виконавець передає всі або практично всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Порталу.

2.5.9. Виконавець може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Порталі або сервісів, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Виконавцю, можуть приносити велику соціальну користь.

2.5.10.  У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом 5 Політики конфіденційності, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Виконавцю.

 

2.6. КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТРОЛЬ

2.6.1. Доступ, Виправлення і Вилучення: Користувачі, які створили обліковий запис, або розмістили оголошення на Порталі, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач самостійно несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Порталі. Якщо обліковий запис Користувача був створений через провайдера ідентифікації (наприклад, Facebook Connect, Вконтакте), Користувач може також відключити, або змінити дані облікового запису через налаштування ідентифікації провайдера (наприклад, на facebook.com, vk.com). Розміщена інформація може бути змінена або видалена в особистому кабінеті користувача "Мій профіль" на веб-сторінці Порталу, або в додатку.

2.6.2. Вибір третіх осіб: деякі зовнішні суб'єкти, що діють на порталі, наприклад, Google Adwords дозволяють користувачам відкликати свою згоду на збір і використання своїх даних для реклами на основі активності користувачів. Для отримання більш детальної інформації та можливості вибору, будь ласка, відвідайте http://www.networkadvertising.org.

2.6.3. Кукіс (Cookies): Більшість основних комп'ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів (наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи управління, які дозволяють користувачеві обмежити або заблокувати встановлення Кукіс (Cookies) на ваших системах. Зверніть увагу, що відключення Кукіс (Cookies) щодо доменів першої категорії (відвідуваних порталів) та інших доменів (порталів, пов'язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої функціональності цих веб-порталів.

2.6.4. Інші права Користувачів в зв'язку з обробкою їх персональних даних Виконавцем:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів STOCK-FACTORY.COM, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Порталу крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Порталу;
 • доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, що має для користувачів Порталу правові наслідки.

 

2.7. ВИМОГИ, ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

2.7.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон/и  Користувача.

2.7.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Порталу, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

2.7.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

2.7.4. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

2.7.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Порталу протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Порталу, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

2.7.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Порталу в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

2.7.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

2.7.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Порталу, Виконавцю, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про портали, що конкурують з сервісами Виконавця;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

2.7.9. У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

 

2.8. БЕЗПЕКА ТА ПАРОЛІ

2.8.1.  Вся інформація, яку збирає Виконавець, в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Виконавцем особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Виконавцю інформацію відповідно до його вимог до безпеки і цієї Політикою Конфіденційності.

2.8.2.  Користувач реєструється на Порталі із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації.

2.8.3.  Використання можливостей і сервісів Порталу, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій Безпеки щодо користування послугами Порталу, в тому числі цієї Угоди.

2.8.4.  Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу на Портал. Користувач має право користуватися сервісами Порталів тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля. У разі передачі даних для доступу до особистого облікового запису іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис може бути заблокований на розсуд Адміністрації. Це не відноситься до керованого надання окремих прав користування та керування корпоративним обліковим записом.

2.8.5.  Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.8.6.  Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Портал, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу та пароль, які використовуються для входу на Портали, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

 

2.9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

2.9.1. Ця політика конфіденційності була в останнє оновлена 13.01.2017. Виконавець може час від часу оновлювати цю політику конфіденційності, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за адресою http://www.Stock-Factory.com

2.9.2.  У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Порталу. Факт продовження використання Порталу є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакцією Політики Конфіденційності.

 

3. ТИПИ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ

 

3.1. На Порталі використовуються наступні ТИПИ облікових записів: ОСОБИСТИЙ, КОРПОРАТИВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ

3.2. Особистий обліковий запис використовується покупцями – приватними особами для здійснення закупівель (В2С).

3.3. Корпоративний обліковий запис використовується юридичними особами для здійснення операцій купівлі/продажу/пожертв (В2В)

3.4. Соціальний обліковий запис використовується суто благодійними неприбутковими організаціями/фондами які матимуть змогу отримувати пожертви товарами від власників корпоративних облікових записів. 

3.5. Корпоративні облікові записи дозволяють використовувати один обліковий запис на Порталі декільком особам, які пов'язані із Користувачем (власником такого облікового запису) трудовими, або агентськими відносинами. Власник корпоративного облікового запису може надавати окремі права на керування записом або права на здійснення окремих операцій  іншим особам.

3.6. Особи, які мають доступ до корпоративного облікового запису мають представляти одного суб'єкта господарювання або бути пов`язаними трудовими або агентськими угодами.

3.7. Для створення корпоративного та соціального облікових записів Користувач зобов`язаний надати (завантажити) відповідні документи  - дані юридичної особи (найменування, інформацію про знак для товарів та послуг, або інші засоби індивідуалізації, адресу, номери телефонів, свідоцтво про державну реєстрацію та іншу інформацію, яка може бути додатково запитана менеджером Порталу для перевірки і підтвердження відповідності).

3.8. Для призначення осіб, які можуть використовувати корпоративний або соціальний обліковий запис, Користувач може використовувати тільки відповідний інструмент вбудованої в обліковий запис СRM системи, та вказує адресу електронної пошти, номери телефонів осіб, яким надається можливість використовувати корпоративний обліковий запис cаме у вбудованій в обліковий запис CRM системи.

3.9. Загальна кількість осіб, що мають доступ до корпоративного або соціального облікового запису, обмежується 50 (п'ятдесятьма), в залежності від обраного облікового запису.

3.10.  У разі порушення Користувачем умов використання корпоративного або соціального облікового запису, Виконавець має право заблокувати обліковий запис Користувача без повернення сплачених коштів.

 

4. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 

4.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Порталі після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів запропонованих товарів або послуг.

4.2. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Порталі, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Порталі та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

4.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

4.4. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

4.5. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Порталах та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Користувач повинен анулювати оголошення та повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

4.6. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

4.7. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Порталах.

4.8. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

4.9. Користувачу заборонено:

 • Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти;
 • Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;
 • Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;
 • Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;
 • Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;
 • Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;
 • Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку порталу;
 • Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

4.10.  Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Порталів.

4.11.  Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги.

4.12.  Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Виконавцю, як перед, так і після розміщення.

4.13.  Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • спиртних напоїв;
 • сигарет та тютюнової продукції;
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

З повним списком заборонених на Порталі товарів, послуг і пропозицій можна ознайомитися за посиланням: https://stock-factory.com/agreement. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.14.  Адміністрація та модератори Порталу (представники Виконавцю) мають право:

 • Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
 • Переносити оголошення в інші рубрики Порталу у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;
 • Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Порталом без пояснення причин;

4.15.  Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;

4.16.  Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

4.17.  Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

4.18.  Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

4.19.  Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

4.20.  Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.

 

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 

5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Виконавцем через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

 • У Користувача вже є на Порталі активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголошень https://stock-factory.com/agreement та/або законодавству;
 • Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;
 • Заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на портал, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
 • Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Виконавцю надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • Виконавцю надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Виконавцю, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, є об'єктами виключних прав Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Порталу. Ніякі елементи змісту сервісів Порталу, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3. Щоб надати Виконавцю право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Виконавцю чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Порталів. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Виконавцем при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Виконавцем на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4. Скориставшись сервісами Порталів, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Порталах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

6.5. Користувач зобов'язується:

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Порталів;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Порталів без письмового дозволу Виконавцю;
 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Порталах (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Виконавцю;
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Порталах; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Портали;
 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Виконавцю при реєстрації.

6.6. Користувачу забороняється:

 • Обговорення дій модераторів і адміністрації Порталу іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Порталів і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Порталів, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Порталів або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10.  Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Виконавець залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Порталах, а також обмежити дії Користувача на Порталах.

6.11.  Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Портали, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Порталів про ведення діяльності, яка порушує правила Порталів, або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12.  Виконавець має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Порталах оголошення за порушення цієї Угоди.

6.13.  Виконавець має право передати Портали зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14.  Користувач має право направляти скарги з питань роботи Порталу через форму зворотного зв'язку https://stock-factory.com/agreement   які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

6.15.  Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Порталів з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16.  SMS-верифікація. Виконавець має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Виконавець має право обмежити можливості користування Порталом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Виконавцем на свій власний розсуд.

 

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

 

7.1. Скориставшись сервісами Порталів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Портали і його сервіси на свій страх та ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Порталах оголошень, а Виконавець, в тому числі його керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Порталі оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Порталах оголошень Користувача та інші дані.

7.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Портал є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

7.3. Виконавець не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавцю та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Портали або через Портали третіми особами.

7.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Виконавцю.

7.7. Виконавець закликає Користувачів бути обережними, проявляти обачливість та уважність при користуванні послугами Порталів. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використовуючи послуг ВиконавцяКористувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

7.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Порталах. Виконавець не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Порталів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

7.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Порталу, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавцю, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми Виконавецьми, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

7.10.  Бездіяльність з боку Виконавцю в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Виконавцю від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

7.11.  Користувач має право повідомити Виконавцю про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням https://stock-factory.com/agreement. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

7.12.  Виконавець не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Порталів через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

7.13.  Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі Порталів, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

7.14.  Ні за яких умов Виконавець, її керівництво, співробітники та агенти не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість таких збитків) в результаті використання Порталів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Порталів і його сервісів.

7.15.  У випадку, якщо Виконавець не зміг уникнути ситуації, в результаті якої він поніс збитки у зв’язку з пред’явленням вимог/претензій від Користувача до іншого Користувача, від третьої особи до Користувача або від третьої особи до Виконавця з питань протиправних/незаконних дій з боку Користувача, то винний Користувач зобов’язаний відшкодувати Виконавцю у повній мірі всі понесені у зв’язку з цим збитки, включаючи витрати на правову допомогу з метою захисту своїх прав в судовому або досудовому порядку.

7.16.  Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

7.17.  Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Порталів, в межах, встановлених застосовним законодавством. При цьому, Користувач самостійно несе відповідальність за порушення законодавства про рекламу щодо змісту інформації, що надається для створення реклами (якщо в установленому законом порядку не доведе, що порушення відбулося з вини Виконавця).

 

8. ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

8.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Порталу здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Порталу.

8.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця та порядком нарахування та сплати комісії.

8.3. Вартість обраних послуг залежить від параметрів замовлення та обраного Користувачем Пакету послуг. Інформація про Пакети послуг міститься на сторінці за адресою http://Stock-Factory.com/_________.

8.4. Окрім вартості обраного Користувачем Пакету послуг Користувач додатково оплачує Виконавцю комісію за обсягом укладених угод (продажів знижкою) за 1 (один) календарний місяць в порядку, зазначеному  за адресою: http://Stock-Factory.com/_________.

8.5. Користувач має право замовити у Виконавця окремі платні послуги щодо просування товарів відповідно до в порядку, зазначеному
http://Stock-Factory.com/_________.

8.6. Повернення сплачених грошових коштів за ненадані послуги здійснюється Виконавцем в наступних випадках:

 • Автоматично функціональною системою Порталів за кожне видалене оголошення при модерації (крім не актуальних оголошень), якщо оголошення платне (Топ, Виділення, Терміново). Повернення грошових коштів здійснюється за ті дні, в які послуга не надавалася (крім послуг Виділення та Терміново, де проводиться повне повернення сплачених коштів).
 • Якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється за ті дні, в які послуга не надавалася, уповноваженим Виконавцем адміністратором Порталу/ів після надання Користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в аккаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
 • У разі оплати послуг з видалених Виконавцем облікових записів, які були дубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Виконавцем виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому. Граничний строк для звернення Користувачем до Виконавця з такою вимогою складає 2 (два) календарні місяці з дня настання відповідної події.
 • Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції, перелік яких зазначений за адресою: https://stock-factory.com/agreement  , при блокуванні облікового запису не повертаються.

8.7. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

8.8. Виконавець, в разі наявної технічної можливості та можливості ідентифікації Користувача, може надати Користувачеві Акт прийому-передачі наданих платних послуг. Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання такого Акту підписати і направити Виконавцю підписаний примірник Акту, або в той же термін направити Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. Мотивованою відмовою від підписання Акту визнається письмова відмова, в якій повно  відображені всі обставини,  які дають можливість встановити факт невиконання та/або неналежного виконання Угоди Виконавцем, дані обставини відповідають  дійсності  і  підтверджуються належними достовірними доказами, які додаються до такої відмови. У разі, якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлено підписаний Акт, або належну мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОРТАЛУ

 

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Порталу, встановлення мобільного додатку, або з моменту реєстрації Користувача на Порталі, і діє безстроково.

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Порталі в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавцю і пояснення причин.

9.3. У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Порталів. Факт продовження використання Порталів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.4. Розірвання Угоди з боку Виконавцю може статися у випадках:

9.4.1. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі її репутації, або користувачам STOCK-FACTORY.COM;

9.4.2. Інші дій, які суперечать політиці Виконавцю;

9.5. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Виконавцю відповідного рішення.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 

10.1.  Угода може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://stock-factory.com/agreement. Перед кожним використанням будь-яких сервісів STOCK-FACTORY.COM Користувач бере на себе обов’язок перевіряти діючу (актуальну) редакцію Угоди.

 

11. ІНШІ УМОВИ

 

11.1.  Системні повідомлення Порталів, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Порталах. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Порталів.

11.2.  Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Порталах і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Порталах.

11.3.  Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

11.4.  При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

11.5.  Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України (матеріального та процесуального). Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

11.6.  Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

11.7.  Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

Підтримка